Չիպֆիքս համակարգ HBC
Ապրանքի կոդ։ HBC1100
730000 ֏

Քարտի առկայության դեպքում Դուք կուտակում եք 36500 ֏

Ավելացնել զամբյուղ

âÇ÷üÇùëÁ HBC ѳٳϳñ·Çó ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ ³ñ³· áõ ¿Å³Ý ï³ñµ»ñ³Ï ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ íñ³ÛÇó ù³ñ³µ»ÏáñÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñÁ ¨ Ý»ñϳͳÍÏáõÛÃÇ Ù³Ýñ íݳëí³ÍùÝ»ñÁ, ïñáñí³ÍùÝ»ñÝ áõ ù»ñÍí³ÍùÝ»ñÁ í»ñ³Ýáñá·»Éáõ ѳٳñ: âÇ÷üÇùëÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ËáñÁ ÉóáÝٳٵ, ³ñ³· ÷³ÛÉáí ¨ ³ñ³· ãáñ³óٳٵ í»ñ³Ýáñá·áõÙ ¨ ÷³ÛÉ»óáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ñáå»áõÙ: гٳϳñ·Á Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë í»ñ³Ýáñá·»É ³í»ÉÇ ËáñÁ ù³ñ³µ»Ïáñ³ÛÇÝ íݳëí³ÍùÝ»ñÁª ѳëÝ»Éáí ÉóáÝÙ³Ý ó³ÝϳÉÇ ³ëïÇ׳ÝÇ ¨ ¹³ñÓÝ»Éáí í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ ³ãùÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ»Ã» ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ:

Նմանատիպ ապրանքներ


Նորույթներ


7000 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ

ALCOSPRAY Ունիվերսալ ախտահանող միջոց 5000 մլ

1000 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ

ALCOSPRAY Ունիվերսալ ախտահանող միջոց 500 մլ

660 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Հեղուկ օճառ Աստորիա Խնձոր 1000 մլ

660 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Հեղուկ օճառ Աստորիա Մարգարիտ 1000 մլ

660 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Հեղուկ օճառ Աստորիա Վանիլ 1000 մլ

660 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Հեղուկ օճառ Աստորիա Օրխիդեյա 1000 մլ

660 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Հեղուկ օճառ Աստորիա Ելակ 1000 մլ

1100 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Լոգասենյակ մաքրող միջոց Gloss Բրիիզ 750 մլ

1100 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Լոգասենյակ մաքրող միջոց Gloss Ամբեր 750 մլ

1100 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Լոգասենյակ մաքրող միջոց Gloss Կորալ 750 մլ

1800 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Լոգանքի Գել Միլանա խաղողի կորիզի էքստրակտով 750 մլ

1800 ֏
Մաքրող և լվացող միջոցներ Կենցաղային

Լոգանքի գել Միլանա տոմատի հյութով 750մլ

"System to system"-ի և "Yell.am"-ի համատեղ նախագիծ